رفتن به نوشته‌ها

روانشناسی و مشاوره مطالب

هفت ویژگی افراد بهنجار (سالم) از نظر روان شناسی

هفت ویژگی افراد بهنجار (سالم) از نظر روان شناسی : ۱-فرد بهنجار باید درک درستی از واقعیت داشته باشد ، اولین ویژگی فرد بهنجار این…